Hiện tại MelasHill đang tìm các đối tác chiến lượng cho các mục tiêu sắp tới. Nếu các bạn có hứng thú, xin hãy liên lạc với chúng tôi qua email: kaiba.doan@gmail.com