Cẩm tú cầu màu hồng đậm

Chúng tôi có đầy đủ các kích cỡ (A+, A, B, C) và số lượng nhiều để có thể phục vụ các bạn vơi chất lượng tốt nhất.