Vàng Hoàng Hậu (FX)

Hoa vàng tươi, lưỡi đỏ, rất thơm