Vàng New Zealand

Cành hoa dài, hoa to và rất thơm